News Blog

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα όσα συμβαίνουν στον κλάδο των ανελκυστήρων...

ΑΡΧΙΚΗNEWS BLOG

" Οι δώδεκα μύθοι του ασανσέρ " Μύθος 4ος: Σταμάτησε το ασανσέρ λόγω ρεύματος; Αφού σπίτι τα φώτα ανάβουν...;

 


Γιατί ο τεχνικός του ανελκυστήρα μας λέει ότι έχουμε πρόβλημα με το ρεύμα, ενώ τα φώτα σπίτι μας επιμένουν να ανάβουν;


 

 

Μια από τις πιο συνηθισμένες απορίες ιδιοκτητών/ χρηστών ανελκυστήρων, αποτελεί το γεγονός της ακινητοποίησης του ασανσέρ λόγω έλλειψης ρεύματος ενώ ταυτόχρονα το κοινόχρηστο ρεύμα ή το ρεύμα στο σπίτι μας έρχεται "κανονικά".

Ποια είναι η αιτία αυτής, κατά τα φαινόμενα παράλογης συμπεριφοράς; Ο συνήθης τρόπος των ερωτοαπαντήσεων θα σας οδηγήσει στη λύση του μυστηρίου...

 

 

Τι ρεύμα χρησιμοποιεί ο ανελκυστήρας;

 


Η συντριπτική πλειοψηφία των ασανσέρ - ηλεκτρομηχανικοί ή υδραυλικοί - χρησιμοποιούν στη μονάδα ισχύος τους ασύγχρονους τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα που χρειάζεται ο ανελκυστήρας για να λειτουργήσει πρέπει να είναι αντίστοιχα τριφασικό 380V/ 50Hz όπως είναι το αντίστοιχο τριφασικό δίκτυο στη χώρα μας.

Η παροχή 380V/50Hz ουσιαστικά αποτελείται από 3 παροχές 220V/50Hz οι οποίες έχουν διαφορά φάσης μεταξύ τους κατά 120 μοίρες και έτσι όταν μετράμε τη διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο εκ των τριών φάσεων έχουμε την ένδειξη των 380V. Για να μπορέσει να περιστραφεί με ασφάλεια ο ασύγχρονος τριφασικός ηλεκτροκινητήρας του ανελκυστήρα, θα πρέπει να έχουμε σε ισχύ τις παρακάτω συνθήκες:

 

 

Να μην υπάρχει έλλειψη κάποιας φάσης ή φάσεων της τριφασικής παροχής.

 

Να έχουμε σωστή αλληλουχία φάσεων (διαφορά φάσης 120 μοίρες από φάση σε φάση).

 

Να μην έχουμε βύθιση κάποιας φάσης, δηλαδή να έχουμε πτώση τάσεως σε κάποια ή κάποιες από τις φάσεις (το επίπεδο της διαφοράς δυναμικού φάσης μετρούμενο με τον ουδέτερο να είναι χαμηλότερο των 220V).

 

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που δε τηρούνται οι παραπάνω συνθήκες, υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα του ασανσέρ και αυτό οδηγεί στη πλήρη ακινητοποίηση του.

 

 

Υπάρχουν συστήματα επιτήρησης της τριφασικής παροχής στους ανελκυστήρες;

 

 

Από 31/12/2012, σύμφωνα με την νομοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες στη χώρα μας θα πρέπει να έχουν εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας και εγκατάστασης ανελκυστήρων, που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές, ο πίνακας λειτουργίας του ασανσέρ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διάταξη επιτήρησης των τριών φάσεων τροφοδοσίας.

Η διάταξη αυτή τοποθετείται στο πίνακα λειτουργίας του ασανσέρ και ουσιαστικά "διαβάζει" τις τρεις φάσεις που έρχονται από τον πίνακα του ηλεκτρολόγου. Η διάταξη του επιτηρητή επιβλέπει να τηρούνται στο ακέραιο οι τρεις παραπάνω συνθήκες, οπότε αν εντοπίσει έλλειψη κάποιας φάσης/φάσεων, βύθισης κάποιας φάσης/ φάσεων, όχι σωστή αλληλουχία φάσεων (κανόνας των 120 μοιρών διαφοράς φάσεως μεταξύ φάσης με φάση) τότε διακόπτει πλήρως τη τριφασική παροχή του πίνακα λειτουργίας και συνεπώς της μονάδας ισχύος (ηλεκτροκινητήρα).Αυτό γίνεται για να προστατευτεί η μονάδα ισχύος και να μη "καεί", αφού αν προσπαθήσει να λειτουργήσει με κακή ποιότητα ρεύματος τότε μπορεί να έχουμε κατάρρευση των τυλιγμάτων του κινητήρα.

Σε παλαιότερους ανελκυστήρες το σύστημα αυτό δεν υπήρχε και ουσιαστικά όταν η τριφασική παροχή δεν ήταν αυτή που έπρεπε ο κινητήρας ζεσταινόταν μέχρι να ενεργοποιηθεί το θερμικό προστασίας του κινητήρα. Αυτή η τακτική όμως δεν είναι πλέον η εδεδιγμένη αφού ναι μεν έχουμε ένα επίπεδο ασφάλειας, αφού το θερμικό διέκοπτε τη τροφοδοσία μόλις ο κινητήρας ζεσταινόταν μέχρι το επίπεδο που ήταν ρυθμισμένο, αλλά δε παύει να είχαμε αύξηση της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων κάτι που σε βάθος χρόνου μείωνε το προσδόκιμο ζωής τους. Με τον επιτηρητή τάσεων δεν έχουμε τέτοιο θέμα αφού το σήμα κινδύνου για την διακοπή της τροφοδοσίας είναι η κακής ποιότητας παροχή και όχι το αποτέλεσμα αυτής, δηλαδή το ζέσταμα του κινητήρα.

 

 

Πως είναι δυνατόν να έχω ρεύμα σπίτι μου και το ασανσέρ να μην έχει;

 

 

H Δ.Ε.Η στέλνει σε κάθε νοικοκυριό ή πολυκατοικία που υπάρχει εγκατεστημένος ανελκυστήρας, τριφασική παροχή στο κεντρικό ρολόι. Αν δεν υπήρχε εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτίριο θα μπορούσαμε να έχουμε μονοφασική σύνδεση ρεύματος στο κτίριο μας - το οποίο είναι και πιο φθηνό - όμως λόγω της ύπαρξης του ασανσέρ είμαστε υποχρεωμένοι να τροφοδοτηθούμε με τριφασική παροχή για τη λειτουργία του.

Οι τρεις φάσεις που αποτελούν τη τριφασική παροχή, έρχονται από το ρολόι της Δ.Ε.Η στο κεντρικό πίνακα παροχής του κτιρίου και μετά μοιράζονται στα διαμερίσματα ως μονοφασικές παροχές, σε αντίθεση με το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα όπου ο ηλεκτρολόγος στέλνει και τις τρεις φάσεις - για τους λόγους που έχουμε είδη αναφέρει - μαζί με τον ουδέτερο και τη γείωση. Στη περίπτωση λοιπόν που έχουμε ρεύμα στο σπίτι μας ενώ το ασανσέρ δε δουλεύει, τότε πολύ απλά έχουμε πρόβλημα στη τριφασική παροχή, αλλά τυγχάνει να μην επηρεάζει ή να μην είναι αισθητό στη μονοφασική παροχή του σπιτιού μας.

Δηλαδή, με βάση τα παραπάνω, έχουμε τις εξής περιπτώσεις όπου μπορεί να ξεγελαστούμε θεωρώντας ότι στο κτίριο έχουμε ρεύμα - αφού έχει το σπίτι μας - αλλά το ασανσέρ δεν έχει:

 

 

Λείπει μια φάση τελείως:  

Τυγχάνει να μην είναι αυτή του σπιτιού μας (έχουμε ρεύμα σπίτι μας) ή αυτή που δίνει στο κοινόχρηστο (δουλεύουν τα φώτα στον διάδρομο), όμως ο επιτηρητής φάσεων (ή το θερμικό αν δεν έχουμε επιτηρητή αν και αυτό απαγορεύεται πλέον) θα διακόψει την ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα.

 

Έχουμε βύθιση τάσης σε μια ή περισσότερες φάσεις: 

Δηλαδή πτώση του επιπέδου διαφοράς δυναμικού της φάσης/ φάσεων μετρούμενο με τον ουδέτερο κάτω από τα 220v και σε τιμή τέτοια όπου ο επιτηρητής ενεργοποιείται και διακόπτει τη τροφοδοσία. Σε αυτή τη περίπτωση, η προβληματική φάση μπορεί να είναι ίδια με αυτή που τροφοδοτεί το σπίτι μας, αλλά επειδή στα σπίτια μας δεν έχουμε επιτηρητές μπορεί να μη γίνει αισθητή η βύθιση αυτή. Σε κάθε περίπτωση τα επιτρεπόμενα επίπεδα βύθισης καθορίζονται αυστηρώς από την διάταξη επιτήρησης ώστε να προστατευτεί ο κινητήρας.

 

Όχι σωστή αλληλουχία φάσεων: 

Εδώ έχουμε την περίπτωση όπου η Δ.Ε.Η για να μην διακόψει κάποια από τις τρεις φάσεις και ν' αφήσει τα διαμερίσματα που τροφοδοτούνται από την φάση αυτή χωρίς ρεύμα - όσο προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα στο δίκτυο της - ενώνει τη προβληματική φάση με μια από τις άλλες δύο στέλνοντας ουσιαστικά στο κτίριο όχι τρεις φάσεις αλλά δύο (οι δύο δηλαδή δεν έχουν διαφορά φάσης μεταξύ τους οπότε πιάνονται ως μια) αναγκάζοντας τον επιτηρητή να διακόψει τη τροφοδοσία.

Υπάρχει και η περίπτωση, φαινόμενο που συνήθως παρατηρείται μετά από εργασίες των συνεργείων της Δ.Ε.Η, αντιστρόφής της προηγούμενης αλληλουχίας των φάσεων - σύμφωνα με την οποία ήταν ρυθμισμένος ο επιτηρητής μας - όταν ξανά ενώνουν τα συνεργεία το δίκτυο από λάθος, με αποτέλεσμα το ασανσέρ να μη μπορεί να λειτουργήσει, αφού ο επιτηρητής βλέπει λάθος αλληλουχία και θα διακόψει τη τροφοδοσία.

Σε αυτέ τις περιπτώσεις τα σπίτια μας θα έχουν κανονικά ρεύμα, διότι τροφοδοτούνται μονοφασικά και δεν επηρεάζονται από την διαφορά φάσεως των φάσεων μεταξύ τους.

 

 

Υπάρχει περίπτωση για το πρόβλημα να μην ευθύνεται η Δ.Ε.Η;

 

Στις περιπτώσεις της λάθος ακολουθίας των φάσεων και της βύθισης κάποια φάσης/ φάσεων το πρόβλημα προέρχεται από το δίκτυο παροχής της Δ.Ε.Η. Όταν έχουμε πλήρης έλλειψη κάποιας φάσης/ φάσεων τότε το πρόβλημα μπορεί να μην είναι από το δίκτυο της Δ.Ε.Η αλλά να έχει καεί κάποια ασφάλεια, από αυτές που προστατεύουν την τριφασική παροχή μέχρι τη μονάδα ισχύος του ανελκυστήρα. Αυτές είναι:

 

Κεντρικές τριφασικές ασφάλειες στον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα του κτιρίου, απ' όπου ασφαλίζεται όλη ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου (κοινόχρηστο, νοικοκυριά, ασανσέρ).

 

Ξεχωριστές ασφάλειες διανομής ανελκυστήρα μέσα στον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα του κτιρίου.

 

Ασφάλειες ανελκυστήρα στον πίνακα ηλεκτρολόγου που τοποθετείται στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα.

 

Η κατάρρευση των ασφαλειών μπορεί να οφείλεται σε προβληματικό φορτίο ( γερασμένο τύλιγμα μοτέρ ηλεκτροκινητήρα, μαυρισμένες επαφές ηλεκτρονόμων ισχύος που τροφοδοτούν τον ηλεκτροκινητήρα), αλλά μπορεί να οφείλεται και στη Δ.Ε.Η αφού μικροδιακοπές ηλεκτροδότησης οδηγούν σε μεγάλες αναταραχές των κυματομορφών του ρεύματος και σε υπερεντάσεις που μπορεί να κάψουν τις ασφάλειες προστασίας.

 

 

Καθένας μας λοιπόν θα πρέπει να έχει υπόψιν του τα παραπάνω την επόμενη φορά που θα έχει ρεύμα στο σπίτι του αλλά ο ανελκυστήρας του θα είναι ακινητοποιημένος και καλό θα ήταν να ζητούμε τη γνώμη κάποιου ηλεκτρολόγου ή της Δ.Ε.Η - τμήμα βλαβών της περιοχής μας - πριν τηλεφωνήσουμε στον συντηρητή του ασανσέρ.

Αυτό επισημαίνεται, διότι τα συνεργεία συντήρησης του ανελκυστήρα είναι αδύνατον να επαναφέρουν μια προβληματική τριφασική τροφοδοσία που προέρχεται από το δίκτυο της Δ.Ε.Η...

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 12:12

Επικοινωνία


Τηλέφωνο(+30) 210 7750175

Fax(+30) 210 7789759

e-mailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔιεύθυνσηΙασ. Μαράτου 49,  Ζωγράφου