Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οδηγίες προς Διαχειριστές

Βασικές οδηγίες προς τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματά τους ως προς τη συντήρηση των ανελκυστήρων τους...

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει τους ανελκυστήρες, ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής έχει σαφώς καθορισμένες υποχρεώσεις/ευθύνες  που συνήθως αγνοεί.

Μέσα από αυτή την ενημέρωση η ΑΝΟΔΟΣ, επιλέγει να σας κοινοποιήσει τις πιο σημαντικές από αυτές ώστε να ενεργείτε πάντοτε εναρμονισμένοι με τους κανονισμούς:

01Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους είναι υπεύθυνος για την ανάθεση της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή.

02Να μεριμνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα, την αρχική πιστοποίησή του από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για τους ανελκυστήρες που φέρουν παλαιά άδεια και τον περιοδικό επανέλεγχο του.

03Να αναγγέλλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε παρουσιαζόμενη ανωμαλία λειτουργίας.

04Να τηρεί αντίγραφο και να παρακολουθεί το φάκελο του ανελκυστήρα και να διατηρεί το βιβλιάριο συντήρησης, του οποίου είναι ο νόμιμος κάτοχος, θεωρημένο από την δημοτική αρχή που ανήκει η εγκατάσταση (Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ) 

05Να μεριμνά για την ύπαρξη και καλή λειτουργία της διάταξης ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης. 

06Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν μπορούν να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική νομοθεσία εδώ...

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014 16:32